O nama Uslovi korišćenja Reklama na balkanpopust.com Sponzori nagradne igre Kontakt

EGZAKTA MEDICA

Ponedeljak: od 8 do 20Utorak: od 8 do 20Sreda: od 8 do 20Četvrtak: od 8 do 20Petak: od 8 do 20Subota: od 8:30 do 14:30,Nedelja: ne radi

Kontakt podaci

Adresa:Bežanijska 5

Grad:Beograd

Telefon:011/373-90-45 011/630-1154 011/63011-64

E-mail:office@poliklinika-egzakta.rs

Web:http://www.poliklinika-egzakta.rs/

EGZAKTA MEDICA

Sa zadovoljstvom  vam predstavljamo  Polikliniku EGZAKTA MEDIKA koja se nalazi u Zemunu, u Bežanijskoj ulici broj 5.
U Poliklinici  rade zaposleni: internista-kardiologoftalmolog,otorinolaringolog i ginekolog. Dragoceni  saradnici sa znanjima i velikim iskustvom svako ponaosob u svojoj oblasti medicine, dragi ljudi kojima Poliklinika ukazuje ne samo veliko profesionalno  poverenje u  lečenju pacijenata, već i zadatak takvog oblikovanja profila Poliklinike koji će uspostaviti i unaprediti  njene dobru  poziciju u sistemu zdravstvene zaštite građana u Zemunu, Beogradu, pa i Srbiji u celosti.
U Poliklinici takođe rade kada je to potrebno i medicinski opravdano, bilo po zahtevu lekara bilo po zahtevu samih pacijenata, brojni poznati i priznati lekari specijalisti , kolege konsultanti iz srodnih oblasti medicine.
Osnovni cilj  Poliklinike  EGZAKTA MEDIKA jeste da bude mesto gde će se pacijenti osećati kao uvaženi ljudi, koji se primaju i slušaju sa najvećom pažnjom,  gde se  njihovi zdravstveni  problemi  rešavaju stručno, racionalno i efikasno. Za ispunjenje tog cilja smatramo da je bitna međusobna saradnja i komunikacija u dijagnostici i mogućoj neinvazivnoj terapiji, kao i preporuke po pitanju dopunskih specifičnih dijagnostičkih i terapijskih procedura. Iz tih razloga, kriterijumi za izbor lekara koji rade u Poliklinici, bilo kao stalno zaposleni ili kao konsultanti, je da se radi o lekarima sa bogatim profesionalnim iskustvom, pacijentima koje prate i poznaju već dugo, kao i saznanjem  da se međusobno poznaju, profesionalno sarađuju i lično se uvažavaju.
U Poliklinici  EGZAKTA MEDIKA  moguće je obaviti brojne dijagnostičke preglede, počev od ozbiljne i dobro organizovane laboratorije,  ultrazvučne dijagnostike: srca, stomaka, štitne šljezde, karlice , ks sa kolor doplerom , ginekološkog ultra zvuka,  spirometrije, audiometrije  i timpanometrije, kompjuterizovanog vidnog polja itd. Aparati sa kojima Poliklinika raspolaže su moderni atestirani uređaji, na kojima je potpuno bezbedno obavljati preglede, pre svega za pacijente, ali i za lekare.
Moguće su i standardne reumatološko fizijatrijske i dermatološke terapijske procedure, danas kod nas ređe prisutne, a vrlo značajne konsultacije kliničkog psihologa, ali jedinstvena i prvi put u Zemunu uvedena slana soba u terapeutske svrhe.
Procenjujući značaj i posebno veliko  interesovanje za teme i probleme savremenog života i nesnalaženja pojedinca ili grupa koje dovode do pojedinačne ili grupne patologije, Poliklinika je organizovala  besplatna psihološka savetovališta, koja u obliku okruglog stola vodi klinički psiholog.
Osim dijagnostike i lečenja, Poliklinik značajan akcenat, znači  marketinške aktivnosti i konkretan medicinski rad, usmerava  na promociju zdravlja i preventivne preglede populacije, kao najboljem načinu sprečavanja oboljevanja i ranog otkrivanja predispozicije i početnih formi bolesti.
Konkretno, kao usluge Poliklinike definisali smo više vidova odnosno nivoa preventivnih dijagnostičkih pregleda ili paketa pregleda, određujući se prema značaju, učestalosti  ili dobi populacije. Planiramo da rezultate tih pregleda, osim što ih prezentujemo svakom pojedincu u vidu sintetizovanog zaključka, povežemo, uporedimo sa podacima iz literature i učestvujemo ili sami organizujemo stručne sastanke u okviru KME i verifikujemo opšte zaključke Doprinoseći time obogaćivanju znanja i sposobnosti naših lekara i savremenoj  medicinskoj praksi  na jednom višem  nivou, u cilju da populacija na ovim prostorima  bude zdravija i bolja, rad Poliklinike na preventivnoj zdravstvenoj zaštiti smatramo svojim visokim ciljem i prioritetnim zadatkom.

Tagovi